pelikirja

Uuden esimiehen harjoitusohjelma

Johtajuustaidot kehittyvät vain harjoittelemalla. Harjoittelun kohdentamiseksi tarvitaan oikean suuntaista palautetta.

Yksilöllinen huippuvalmennus

Kannustan valmennettaviani harjoittelemaan, tekemään virheitä, yrittämään uudelleen ja onnistumaan. Näin  syntyy menestystä.

Voittava yhteispeli

Voittavan tiimin jäsenten välinen vuorovaikutusdynamiikka vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, antaa tilaa kasvulle ja luo pohjan menestymiselle.

Pelinrakentajan treenipäivä

Treenipäivän ohjelma auttaa ymmärtämään valmentavan johtajuuden merkityksen niin tuloksen tekemisen kuin hyvinvoinnin kannalta.

Tavoitteista toiminnaksi

Jos hyvä motivaatio ja motivaation johtamistaito takaisivat tavoitteen saavuttamisen, meillä olisi pelkkiä voittajia.

Arviointimenetelmät

Arviointimenetelmien avulla pystytään laajentamaan tietoisuutta oman käyttäytymisen taustoista ja vaikutuksista niin yksilö- kuin tiimitasolla. Menetelmissä hyödynnetään sekä itsereflektiota että muilta saatavaa palautetta.

Vankka kokemus

Uskon ihmisen jatkuvaan kasvuun ja sisäiseen voimaan. Voiman käyttöönotto vaatii vahvaa motivaatiota ja yksilökohtaiseen kasvuun kannustavaa ympäristöä. Tarjoan valmennuksella ihmisille mahdollisuuden ajatella ja pohtia ääneen – omia kehitystavoitteitaan, mahdollisia kehittymistä rajoittavia uskomuksiaan ja toimenpiteitä, joilla tulokset saavutetaan.

Kaikki tarjoamani palvelut voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti joko esimerkiksi TEAMSin tai ZOOMin välityksellä, yksilövalmennukset myös ulkona kävellessä.

Hyödynnän verkkovalmennuksissa erilaisia virtuaalisia työkaluja (esim. Sanapilvi, Virtuaaliset ryhmätyötilat, Padlet, Flinga)  vuorovaikutuksen tehostamiseksi ja virkeän ilmapiirin ylläpitämiseksi.

Olen koulutukseltani myös urheilufysiologi, joten virtuaalivalmennuksissa huolehdin sisällön lisäksi kehon virkeydestä.