arviointimenetelmät

yksilö- ja tiimiprofiilin arviointi

Työelämään kehitettyjen ja tutkimukseen perustuvien arviointimenetelmien avulla saadaan tietoa ja palautetta tärkeistä suoritukseen, käyttäytymiseen ja hyvinvointiin vaikuttavista osa-alueista. Arvioinneissa hyödynnetään itsereflektiota ja palautetta muilta eli miten muut kokevat henkilön käyttäytymisen vaikutukset.

Arviointityökalut

Urheiluvalmennuksessa lajianalyysi on harjoittelun perusta. Täytyy tietää, miltä onnistuminen näyttää ja mitä taitoja täytyy hallita. Harjoittelun aiheet, ajoitus ja suuntaaminen suunnitellaan sen mukaan, mitä hyvä suoritus edellyttää ja millä aikataululla tavoite on tarkoitus saavuttaa. Palaute monessa eri muodossa on kehittymisen ja hyvinvoinnin perusedellytys.  Yksi palautteen muoto on suorituskyvyn ja taitojen testaaminen. Työelämässä vastaava palautetyökalu on tarkoituksenmukainen arviointimenetelmä. Arviointia voidaan tehdä sekä yksilö- että tiimitasolla.

Arviointi ja analyysi

  • Olen WorkPlaceBig5, SHL, DISC ja Birkman- sertifioitu arviointimenetelmien asiantuntija.
  • Arvioinnissa ja analysoinnissa voidaan käyttää mm. 360-arviointia, potentiaalikartoitusta, työpersoonallisuutta ja työmotivaatiota mittaavia psykometrisiä menetelmiä.

WorkPlaceBig5 ja Birkman arviointityökaluja voidaan hyödyntää erityisesti tiimin toiminnan tehostamiseen. Jokaiselle tiimin jäsenelle teetetään oma henkilökohtainen persoonaprofiiliarviointi, joiden pohjalta saadaan generoitua tiimiraportti. Tiimiraportti on oiva apukeino saada näkyväksi tiimin jäsenten persoonadiversiteettiä, tiimiprofiilin vahvuuksia ja mahdollisia haasteita.