Työelämän kuntotestit

työelämän Kuntotestit

Työelämässä kunto- tai tekniikkatestinä voi hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä. Niiden avulla saadaan tietoa ja palautetta tärkeistä suoritukseen ja hyvinvointiin vaikuttavista osa-alueista. Arvioinneissa hyödynnetään itsereflektiota ja palautetta muilta eli miten muut kokevat henkilön käyttäytymisen vaikutukset.

Kuntotestit

Urheiluvalmennuksessa lajianalyysi on harjoittelun perusta. Täytyy tietää, miltä onnistuminen näyttää ja mitä taitoja täytyy hallita. Harjoittelun aiheet, ajoitus ja suuntaaminen suunnitellaan sen mukaan, mitä hyvä suoritus edellyttää ja millä aikataululla tavoite on tarkoitus saavuttaa. Kilpailun jälkeen reflektoidaan ja pohditaan harjoitteluun mahdollisesti tarvittavia muutoksia. Säännöllisellä testaamisella saadaan arvokasta tietoa suorituskyvystä ja harjoittelun tarpeista. Testitulos on urheilussa yksi palautteen muoto ja luonnollinen osa kokonaisvaltaista harjoittelua.

Arviointi ja analyysi

  • Olen SHL- ja Birkman- sertifioitu arviointimenetelmien asiantuntija
  • Arvioinnissa ja analysoinnissa voidaan käyttää mm. 360-arviointia, potentiaalikartoitusta, työpersoonallisuutta ja työmotivaatiota mittaavia psykometrisiä menetelmiä.

Birkmanin arviointityökaluja voidaan hyödyntää erityisesti tiimin toiminnan tehostamiseen. Kun jokainen tiimin jäsen on saanut tulokset itsearvioinnistaan, voidaan tiimin kanssa käsitellä erilaisuuden voimavaroja ja sudenkuoppia.

Arviointituloksia voidaan hyödyntää paitsi itsensä valmentamisessa, myös pitkäjänteisen valmentavan johtamisen työkaluna.