UUDEN ESIMIEHEN HARJOITUSOHJELMA

uuden esimiehen harjoitusohjelma

Ohjelmassa annetaan uudelle esimiehelle mahdollisuus pohtia oman persoonan hyödyntämistä johtamisen työkaluna. Avaamme ymmärrystä  vastuullisesta johtamisesta ja harjoittelemme mm. valmentavan esimiestyön taitoja.

Harjoitusohjelmassa hiotaan

Harjoitusohjelmassa tavoitellaan

Johtajuustaidot kehittyvät vain harjoittelemalla. Harjoittelun kohdentamiseksi tarvitaan palautetta. Urheilussa suorituksen analysointi, harjoittelun muokkaaminen ja kunnianhimoisten taitotavoitteiden asettaminen ovat huikeiden suoritusten taustalla.

Uskallan antaa rehellistä palautetta kunnioittavasti ja kannustavasti. Valmennettavieni reflektointikyky kehittyy, ja he oppivat antamaan palautetta myös itselleen. Tämä mahdollistaa kasvun uuteen rooliin.

Henkilökohtaisen valmennusohjelman kesto on 3 kk. Se sisältää henkilökohtaisia treenitapaamisia valmentajan kanssa, oman esimiehen sparrausta sekä teemoihin liittyviä, omaan esimiestyöhön sovellettuja välitehtäviä ja harjoituksia.