voittava yhteispeli

Voittava yhteispeli

Tarjoamani valmennuksen tavoitteena on parantaa työyhteisön vuorovaikutusdynamiikkaa sekä tuloksellista ja tavoitteellista toimintaa. Haluan vaikuttaa myönteisesti luottamuksen ilmapiiriin ja työyhteisön ihmissuhteisiin.

Tiimivalmennus, Työparivalmennus ja Ryhmävalmennus perustuvat kaikki ihmisten välisen vuorovaikutusdynamiikan merkityksellisyyteen. Voittavan yhteispelin valmennuksissa osallistujat oppivat itsestään ja oman käyttäytymisensä vaikutuksista. He löytävät keinoja yhteistyön syventämiseen ja erilaisuuden arvostamiseen voimavarana.

Voittava yhteispeli - Tiimivalmennus

Voittavan tiimin jäsenten välinen vuorovaikutusdynamiikka vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja antaa tilaa jokaisen henkilökohtaiselle kasvulle. Lentopallomaajoukkuetta valmentaessani opin ymmärtämään vuorovaikutusdynamiikan mahdollisuudet tuloksenteossa ja toisaalta mitä seuraa siitä, ettei dynamiikka toimi. Ihmissuhteiden välisten haasteiden selvittämättä jättäminen ei huippu-urheilujoukkueessa ole vaihtoehto. Olen tarkka havainnoimaan tiimin dynamiikkaa, ja pystyn hyödyntämään taitoa erityisesti tiimi- ja työparivalmennuksissa.

Kehitysteemat valitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä ennen prosessin käynnistymistä. Kehitysohjelma kattaa tyypillisimmillään 3-4 tiimitapaamista ja 2-3 henkilökohtaista tapaamista. Ohjelman kesto on 3-4 kk ja se sopii myös virtuaalitiimeille.

Esimerkkejä tiimivalmennuksessa käsiteltävistä aiheista

Kehitysteemat valitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä ennen prosessin käynnistymistä. Kehitysohjelma kattaa tyypillisimmillään 3-4 tiimitapaamista ja 2-3 henkilökohtaista tapaamista. Ohjelman kesto on 3-4 kk.

Voittava yhteispeli - Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennus on tarkoitettu samankaltaisissa rooleissa, mutta organisaation eri osissa toimiville kollegoille. Ryhmävalmennuksen teemat valitaan aina asiakkaan toiveiden mukaan.  Ryhmävalmennuksessa haetaan voimaa kokemuksellisesta oppimisesta ja voimaannuttavista ryhmäkeskusteluista. Keskusteluihin voi kukin tuoda omia aiheitaan yhdessä pohdittaviksi. Osallistujien kanssa hyödynnetään valmentavan keskustelun taitoja ja tavoitteena on uusien oivallusten synnyttäminen.

Voittava yhteispeli edellyttää rohkeutta jakaa omia kokemuksia ja ajatuksia avoimesti muiden kanssa. Tämän pohjaksi tarvitaan luottamuksen ilmapiiri. Minulla on pitkä harjoitustausta urani eri vaiheilta luottamuksen synnyttämisestä tiimissä. Joukkueen on voitava luottaa siihen, että valmentaja pysyy vahvana – silloinkin, kun tunteet nousevat ryhmässä pinnalle.

Ryhmävalmennuksen teemoja voivat olla

Kehitysteemat valitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä ennen prosessin käynnistymistä. Kehitysohjelma kattaa tyypillisimmillään 3-4 tiimitapaamista ja 2-3 henkilökohtaista tapaamista. Ohjelman kesto on 3-4 kk.

Voittava yhteispeli - Työparivalmennus

Tämä voimaannuttavaa vuorovaikutusdynamiikkaa vahvistava valmennusmuoto sopii erinomaisesti työparina työskenteleville kollegoille – tehtävänimikkeestä tai roolista riippumatta.

Vahvuuteni on ihmisten välisen kanssakäymisen dynamiikan havainnointi. Lentopallovalmentajan on pelitilanteessa kyettävä näkemään pelaajien käyttäytymisen vaikutukset toisiin ja reagoitava tarvittaessa nopeasti. Valmentajan tehtävänä on auttaa pelaajia ymmärtämään vuorovaikutusdynamiikan merkitys hyvinvointiin ja tuloksiin. Valmentajana tiimikohtaamisissa hyödynnän erityisesti taitojani, joita olen harjoitellut pitkällä urheiluvalmentajaurallani.

Työparien kanssa keskitytään vuorovaikutusdynamiikkaan ja osaamisen kehittämiseen yhteisten työtavoitteiden saavuttamiseksi.

Valmennuksessa keskitytään esim. seuraaviin alueisiin

Kehitysteemat valitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä ennen prosessin käynnistymistä. Kehitysohjelma kattaa tyypillisimmillään 3-4 tiimitapaamista ja 2-3 henkilökohtaista tapaamista. Ohjelman kesto on 3-4 kk.