YKSILÖLLINEN HUIPPUVALMENNUS​

Yksilöllinen huippuvalmennus

Urheiluvalmennustaustani ansiosta ymmärrän, mitä kovien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Yksi lahjakkuuden osa-alueista on harjoittelemisen taito.

Tämä pätee yhtä hyvin töissä kuin urheilukentällä. Kannustan valmennettaviani harjoittelemaan, tekemään virheitä, yrittämään uudelleen ja onnistumaan.

Huippuvalmennus vahvistaa

Valmennus käynnistyy kolmikantakeskustelulla esimiehen ja valmennettavan kanssa. Tässä tapaamisessa määritetään prosessin ylätavoite. Ohjelma kattaa tyypillisesti 5-6 henkilökohtaista tapaamista ja sen kokonaiskesto on noin 3 kk. Seurantatapaaminen puolen vuoden päästä prosessin päättymisestä todentaa tapahtuneen oppimisen eli käyttäytymisen muutoksen.

Harjoitusohjelmassa tavoitellaan

Uuden taidon oppiminen vaatii pitkäjänteistä harjoittelua ja suorituksista saatavan palautteen sisäistämistä. Ilman itsereflektointia, tietoisuuden taitoja ja palautetta palaamme vanhaan tekniikkaan. Tehtäväni valmentajana siirtyy valmennusprosessin jälkeen esimiehelle ja valmennettavalle itselleen. Autan heitä molempia ymmärtämään oman roolinsa merkityksen uuden taidon oppimisen prosessissa.

Esimerkki taidon oppimisesta:

Valmennettavan tavoite on tehtävien parempi hallinta ja organisointi. Mittarina muuttuneelle käyttäytymiselle asetetaan selkeä viikkoaikataulun rakentaminen, kalenterissa esiintyvät säännölliset hetket itsereflektoinnille, priorisoinnille ja suunnittelulle. Lisäksi tavoitteen saavuttamisen odotetaan näkyvän lisääntyneenä asiakasaktiivisuutena. Välillisesti tämä näkyy asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa ja myynnin tuloksellisuudessa.

Pysyvä muutos edellyttää omien ajatusten, tunteiden ja motivaatioiden pohtimista. Tarjoan valmentajana ajatuskumppanuutta, joka parhaimmillaan toimii uudenlaisen käyttäytymisen katalysaattorina. 

Uraohjaus

Henkilökohtainen muutostilanne voi tuoda esiin hyvinkin negatiivisia tuntemuksia, usko omaan pystyvyyteen on koetuksella.

Uraohjauksessa valmennettava saa konkreettista ja eteenpäin kannustavaa ohjausta, jonka avulla on helpompi lähteä rakentamaan uutta suuntaa.

Yksilöllinen uraohjaus

Uraohjaus soveltuu mm. seuraaviin työelämän muutostilanteisiin:

Henkilökohtaisia tapaamisia on 5-6 ja sisältö muokataan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Sisältöesimerkkejä uutta työtä etsivälle ovat:

Henkilökohtainen muutostilanne voi tuoda esiin hyvinkin negatiivisia tuntemuksia, usko omaan pystyvyyteen on koetuksella. Olen valmentajana kannustava ja voimaannuttavia tuntemuksia aikaansaava. Olen työskennellyt pitkään olympiatukiurheilijoiden uravalmentajana heidän siirtyessään urheilu-uralta työelämään. Tässä vaiheessa oma identiteetti on monella menestykseen tottuneella urheilijalla hukassa. Tarvitaan harjoituksia ja työkaluja omien vahvuuksien, motivaation ja persoonallisuuden kartoittamiseen sekä sinnikkyyttä uusien työnhakutaitojen harjoitteluun.