Pelinrakentajan treenipäivä

PELINRAKENTAJAN TREENIPÄIVÄ

Johtajuuden käsitys muuttuu kiihtyvällä tahdilla, koska työ ja yhteiskunta muuttuvat. Hierarkkinen johtaminen on liian hidasta. Johtajuutta tarvitaan jokaiselta, muodollisesta tittelistä tai roolista riippumatta. Pelinrakentajan treenipäivä auttaa ymmärtämään valmentavan johtajuuden hyödyt niin tuloksen tekemisen kuin hyvinvoinnin kannalta.

Pelinrakentajan treenipäivä sopii jokaiselle, joka on vuorollaan vetovuorossa.

Pelinrakentajan treenipäivän aikana lisätään ymmärrystä ja harjoitellaan valmentamisen tekniikoita ja työkaluja. Päivän teemoja ovat mm.:

Tämä palvelu voidaan toteuttaa 6 tunnin mittaisena workshopina tai sisältö voidaan jakaa useammalle päivälle lyhyemmiksi jaksoiksi. Lyhyemmät jaksot ovat suositeltavia, jos palvelu toteutetaan virtuaalisena.

Pelinrakentajan treenipäivä

Valmentamisesta puhutaan paljon silloinkin, kun ei valmenneta – vaan kerrotaan, miten asiat tehdään tai johdatellaan toinen tekemään minun tavallani. Valmentaminen on sitä, kun omalla käyttäytymisellä ja viestinnällä vahvistetaan toisen ihmisen uskoa omaan pystyvyyteen ratkaista ongelmia ja saavuttaa tavoitteita. On osattava houkutella esiin kunkin oma tapa, tyyli ja keinot. Vain valmentamalla voi saada aikaan aitoa innostumista harjoitteluun ja uskoa kovien tavoitteiden saavuttamiseen. Valmentavan keskustelun tavoitteena on kehittää toisen omaa ajattelua ja ongelmaratkaisutaitoa.

Valmentavan johtajuuden vaikutukset ovat organisaatiossa henkilökohtaista kehittymistä paljon laajemmat. Havaittuja hyötyjä ovat mm.